De btw op je factuur

Btw voor iedereen

Iedereen heeft met de Belasting Toegevoegde Waarde (btw) te maken. Zelfs als je onderneming niet btw-plichtig is, betáál je nog steeds btw.
Je leest in dit blog over het principe van toegevoegde waarde, en hoe btw werkt. Voor het factureren en de bijbehorende boekhouding heeft het nogal wat impact.
Dit artikel legt uit wat er met de btw op je factuur gebeurt in welke situatie.

Hoe bepaalt fENNA de btw op je factuur?

Als je een factuur maakt, kijkt fENNA naar een aantal dingen bij het bepalen van het btw-tarief, en het boeken van de omzet in de boekhouding, en in deze volgorde:

  1. of de onderneming btw-plichtig is
  2. het land van de klant (dat je invult bij de adresgegevens)
  3. of “btw-verlegd” is aangevinkt
  4. het aangegeven tarief van de factuurregel

Daarmee wordt de btw-boekhouding bijgehouden, die ervoor zorgt dat de juiste bedragen in de aangifte op de juiste plaats komen te staan.

Niet btw-plichtig

Als de onderneming niet btw-plichtig is, mag die geen btw in rekening brengen. Eventuele btw-instellingen op product-niveau (die producten op hoge of lage btw-tarieven toewijzen) worden overschreven in het factuurscherm. De btw-percentage-selectie in het factuurscherm staat op 0% en is niet te veranderen.

Btw-plichtigheid stel je bij instellingen
Bij instellingen stel je in als je tw-plichtig bent.

Kleine-ondernemersregeling (KOR)

Vanaf 2020 kun je er onder bepaalde omstandigheden voor kiezen om gebruik te maken van de kleine-ondernemersregeling (KOR). Door bij de btw instellingen te kiezen voor “niet btw-plichtig”, helpt fENNA je bij het maken van je facturen (er wordt niet per ongeluk btw in rekening gebracht), maar ook bij de inkopen (je kunt niet per ongeluk btw-aftrek boeken). Lees hier meer over de nieuwe KOR .

Tarieven of vrijstellingen

Het normale btw-tarief is 21%. Voor sommige producten of diensten, of in bijzondere gevallen, is het lage tarief (9%), het nultarief, of btw-vrijstelling van toepassing. Zie de op de pagina tarieven en vrijstellingen [https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/tarieven_en_vrijstellingen/] bij de belastingdienst welke dit zijn.

In fENNA kies je voor vrijgestelde producten en diensten het 0%-tarief op de factuur.

Als je vaste producten of diensten levert, kun je daarvoor het btw-tarief opvoeren, dat onder normale omstandigheden (zonder verlegging, bij binnenlandse klanten)  wordt gebruikt.

Btw verlegd

In bepaalde gevallen (zie op we website van de belastingdienst wanneer je btw moet verleggen), wordt de btw verplichting verlegd van de leverancier naar de klant. Dat wil zeggen dat er geen (0%) btw op de factuur komt, en het totale factuur bedrag geen btw bevat.

Als één van de producten of diensten op de factuur onder deze “verleggingsregeling” valt, moet de btw voor de hele factuur verlegd worden, ook als de andere producten of diensten op zichzelf geen verlegging zouden opleveren.

In fENNA vink je “btw verlegd” aan in het factuurscherm. De verlegde omzet wordt in de boekhouding op een aparte grootboekrekening geboekt, zodat altijd is na te gaan welke omzet verlegd is.

Verkopen binnen de EU.
© Thijs ter HaarCreative commons licentie

Verkopen aan andere landen binnen de EU

Je kunt bij het klant-adres aangeven wat het land is. Als dat een land is in de EU (en niet het thuisland), én als de klant een bedrijf is, geldt de verleggingsregeling. De factuur krijgt de tekst “btw verlegd” in de kop, en een verwijzing naar artikel 138, lid 1, Richtlijn 2006/112.

Voor particuliere klanten (“Personen” in fENNA) wordt de btw als normaal berekend.

De verlegde omzet wordt in de boekhouding op “Omzet binnen de EU” geboekt, zodat het voor de btw-aangifte goed verwerkt kan worden.

Verkopen aan andere landen
Je kiest het land van de klant in het contacten-scherm

Verkopen aan andere landen buiten de EU

Voor verkopen aan landen buiten de EU wordt aan personen de btw als op normale wijze berekend. Bij verkopen  aan buitenlandse bedrijven bereken je geen btw , en fENNA boekt de omzet als “omzet buiten de EU”. Ook hier kijkt fENNA naar het land van de klant.

Hoe btw werkt

Wat is btw?

Btw staat voor “Belasting (op) Toegevoegde Waarde”.
De belasting over toegevoegde waarde wordt op een slimme manier bij consumenten geïncasseerd, bij alles wat die koopt. Dit artikel beschrijft kort hoe btw werkt.
Toegevoegde waarde is de meerwaarde die een onderneming creëert. De Nederlandse staat belast die.

Een ander woord voor btw is  “omzetbelasting”, maar dat dekt de lading minder goed, zoals je hieronder zult zien.

De belastingdienst heft omzetbelasting via de facturen van ondernemingen.

Btw over het factuurbedrag

Als een onderneming btw-plichtig is, moet die over het factuurbedrag een belastingtarief (btw-tarief) heffen, en incasseren namens de Belastingdienst. De onderneming geeft zowel de omzetbedragen en de geheven btw  bedragen  op in de btw-aangifte, en draagt dat vervolgens de btw af.
Verschillende soorten producten en diensten worden belast met een verschillend tarief, hoog (nu 21%), laag (nu 9%), of een nul-tarief (0%). Op de website van de belastingdienst kun je vinden welke tarieven en vrijstellingen waarvoor gelden.

De onderneming berekent het totale factuurbedrag, per product of dienst, op deze manier:

totaal factuurbedrag = factuurbedrag + (btw-percentage x factuurbedrag)

Het totale bedrag inclusief btw wordt ook wel “bruto bedrag”, genoemd, en het bedrag, exclusief btw “netto”.

Btw over inkopen: voorbelasting

Hoewel het woord omzetbelasting anders doet vermoeden, gaat de belasting gaat over toegevoegde waarde, en niet de totale omzet. Daarom mag je de btw die aan de onderneming in rekening is gebracht (in veel gevallen) aftrekken van het af te dragen btw-bedrag. Er zijn uitzonderingen, waaronder bijvoorbeeld relatie-geschenken en zakelijk uit eten of -drinken. Ook mag je natuurlijk alleen btw die in rekening is gebracht aftrekken, en niet zomaar 21 procent van de totale kosten. De af te trekken btw wordt voorbelasting genoemd.

Hoe btw werkt: voorbeeld

Een voorbeeld maakt duidelijk hoe btw werkt in de economische keten.

Voorbeeld: hoe werkt btw in aardappelhandel

Je kunt je voorstellen dat een aardappelhandelaar bij een boer één ton aardappels inkoopt voor 1000 euro. Hierover brengt de boer 9% btw in rekening (levensmiddelen vallen onder het lage tarief). Op de factuur staat dus een totaalbedrag van 1090 euro.
De aardappelhandelaar verkoopt de aardappelen per kilo voor € 1,75 aan haar klanten (de consumenten). Hierover brengt ze dan ook 9% btw in rekening, dus op het bonnetje staat: € 1,91 per kilo.

Toegevoegde waarde

Als alle aardappelen zijn verkocht, heeft de handelaar 1910 euro ontvangen, waarvan 160 euro btw (1910 – 1750). De aardappelen die de handelaar eerder voor 1000 euro gekocht heeft, zijn voor 1750 verkocht. Ze heeft dus 750 euro waarde toegevoegd.

Wie betaalt uiteindelijk?

De geïncasseerde btw is 160 euro. De handelaar betaalt deze btw aan de belastingdienst, maar pas nadat er de betaalde 90 euro voorbelasting vanaf getrokken is (zodat de belasting daadwerkelijk over de toegevoegde waarde gaat).
De aardappelhandelaar draagt dus 70 euro btw af, en de boer 90 (we gaan er voor het gemak van uit dat de boer geen voorbelasting heeft om af te trekken). De 160 euro btw die de consument heeft betaald, wordt dus geïncasseerd via de boer en de handelaar.
Andersom: als de consument geen aardappelen koopt, voegt de handelaar geen waarde toe, en blijft de waarde van de aardappelen steken op 1000 euro, en de totale btw op 90.

Regels, regels, regels

Tot zover is het gemakkelijk. Maar er zijn regels voor bijzondere gevallen, zoals verkopen aan het buitenland, verleggingsregelingen, beperkingen op het recht op aftrek van btw bij verkoop van 0% producten of diensten. Je leest hier hoe fENNA je helpt met de btw op je factuur.
Kijk voor de regels en voorwaarden op de website van de Belastingdienst.

Producten factureren

Diensten of producten factureren

Als bedrijf lever je doorgaans verschillende diensten en producten, met hun eigen tarieven. Het is dan belangrijk om in je facturen hier onderscheid in te maken. Met fENNA beheer je deze, en hun tarieven eenvoudig. Door zo je diensten of producten te factureren heb je sneller een correcte en overzichtelijke factuur.

Standaard producten of diensten

Voor bijna tweehonderd branches heeft fENNA bij het aanmaken van het account een (branche-specifieke) set producten of diensten klaargezet. Het tarief mag je natuurlijk zelf bepalen. Je kunt deze direct gebruiken, net als je andere factuurgegevens, maar ook aanpassen naar je eigen wensen.

Je producten vinden

In het factuurscherm kun je de producten in je factuur tonen door op het plusje naast “omschrijving” te klikken, zoals hieronder te zien is.

Vervolgens kun je door op “selecteer” te klikken het drop-down menu tevoorschijn halen. Hierin staan je producten en kun je ze heel eenvoudig beheren.

Een product wijzigen

Om een product (of dienst) aan te passen selecteer je “wijzig/voeg toe”. Dit opent een scherm waarin je producten staan.

Wil je een product aanpassen, klik dan op de productregel. Dit opent het bewerk-scherm van het product.

Hier kun je de omschrijving van je product aanpassen, en de prijs. Je kunt meteen aangeven of deze inclusief, of exclusief btw is.
Verder kun je hier ook het type btw specificeren, zoals 0, 9 of 21 procent, of “btw verlegd”.

Als je daarna op “Bewaar” klikt, is je factuurscherm in fENNA meteen bijgewerkt.

Producten toevoegen

Ook om een product toe te voegen selecteer je “wijzig/voeg toe” in het drop-down menu. In plaats van de regel van een bestaand product te selecteren klink je nu op “Nieuw product”. Vervolgens kun je ook hier de naam, de eenheidsprijs en de btw-specificaties bepalen.

Bedragen en btw berekenen

In het factuurscherm kun je de producten (of diensten) selecteren in het drop-down menu en moet je zelf het aantal invullen dat op de factuur moet staan. Je hoeft niet ook zelf te gaan rekenen, want fENNA vult automatisch het juiste bedrag in voor het ingevulde aantal eenheden.
De “omschrijving” is nog steeds beschikbaar voor toelichting en deze kun je per item invullen.

Standaard-prijzen

De producten of diensten die je in het productscherm bewerkt, zijn voor alle facturen en offertes beschikbaar. Als je een keer een andere prijs wil hanteren, kun je die in de factuur overschrijven. Dan wordt die andere prijs voor die éne factuur gebruikt. De anderen zullen de standaard-prijs hanteren. Hetzelfde geldt voor het btw-tarief.

Video

Zie voor een uitgebreide demonstratie de video op ons videokanaal

fENNA