Betalingen ongedaan maken of corrigeren

Betalingen overzicht

Stel, je hebt een betaling verkeerd verwerkt, en je wil die corrigeren. De snelste manier is dan om in het betalingenoverzicht de verwerking te annuleren, en opnieuw te verwerken. Ga daarvoor eerst naar het betalingen-scherm, vanuit het menu. Kies in dat scherm voor “betalingen overzicht”.                         In het betalingen overzicht zoek je de betaling op die je wilt corrigeren. Klik bij die betaling op de vuilnisbak om de verwerking te annuleren. Als de betaling is gebruikt
  1. om een factuur te betalen wordt de factuurbetaling ongedaan gemaakt.
  2. om een inkoop te betalen wordt die betaling ongedaan gemaakt én de inkoop geannuleerd (tenzij de inkoop in delen is betaald).
  3. voor iets anders (bijvoorbeeld privé-opname of loonbetaling) wordt dat ongedaan gemaakt.
De betaling is nu weer toegewezen aan “te verwerken betaling”. Door nogmaals op de regel te klikken opent het verwerkingsscherm, en kan de betaling opnieuw worden verwerkt.