Margeregeling

Margeregeling voor gebruikte goederen

Bij handel in gebruikte goederen kan de margeregeling van toepassing zijn. Dat wil zeggen dat je bij inkoop geen btw aftrekt, en bij verkoop btw afdraagt op de winstmarge in plaats van het hele verkoopbedrag.

De margeregeling belast de extra toegevoegde waarde die ontstaat bij (her)verkoop van gebruikte goederen. Dit sluit aan bij het principe van btw, dat de toevoeging van waarde belast, en niet de productwaarde op zich. Door de marge te belasten, en niet het hele verkoopbedrag, is het verkoopbedrag voor klanten die geen btw aftrekken (vooral particulieren) lager.

Berekening van de btw

Om de btw-verplichting bij verkoop van marge-goederen te bepalen, boekt fENNA de marge-omzet op een aparte rekening, los van de reguliere omzet. De kosten van de inkopen van de marge-goederen worden ook op een ‘eigen’ rekening geboekt. Het verschil is de marge, en daarover berekent fENNA de af te dragen btw.

Hoge en lage btw

Tweedehands boeken vallen onder het lage btw tarief, ook in de margeregeling.

Je past de margeregeling toe op beide btw-tarieven, afhankelijk van het oorspronkelijke gehanteerde tarief. Tweedehands boeken vallen onder de margeregeling met het lage btw tarief, en tweedehands fietsen onder het hoge. fENNA bepaalt de marge voor beide tariefsoorten dus apart.

Margegoederen factureren

Kies de juiste margeregeling voor het btw-type van het product.

Om margegoederen te factureren open je het producten-scherm (vanuit het offerte- of factuurscherm). Je geeft als btw-type “marge (hoog)” voor marge-artikelen die onder het hoge btw-tarief vallen (anders kies je “marge(laag)”). Door in de factuur dit product te kiezen, boekt fENNA de omzet automatisch op de juiste margerekening . Zoals altijd kan apart in de factuurregel een prijs en omschrijving worden bepaald.

Inkopen van margegoederen

Kies de juiste margeregeling voor de inkopen van je product.

Om de inkopen van margegoederen vast te leggen, kies je bij de inkoop of betaling de bestemming “inkopen marge hoge btw”, of “inkopen marge lage btw”. Je mag geen btw aftrekken voor de inkoop. Je kiest daarom dus het 0%-tarief.

Globalisatiemethode

In fENNA past standaard de globalisatiemethode toe. Je mag géén btw-aftrek mag toepassen als je een negatieve marge hebt (voor méér geld margegoederen ingekocht dan verkocht). fENNA “geeft” dan de negatieve marge automatisch “door” naar de volgende periode. Op het moment dat er een positieve marge ontstaat, wordt die in de btw-aangifte opgenomen. Hier hoef je dus niets voor te doen.

Individuele methode

De individuele methode staat niet toe dat je negatieve marge naar een volgende periode overdraagt. Om deze methode toe te passen in fENNA, boek je de inkopen als normale inkopen met 0% btw. Vóórdat je btw-aangifte doet, boek je het kosten-bedragen van de verkochte marge-goederen over naar de marge-rekening (of je vraagt dit aan ons in een ondersteuningsverzoek).

Welke methode gebruiken?

Welke methode je mag gebruiken hangt af van het soort producten je dat verhandelt.  Je kunt de Belastingdienst verzoeken om voor 5 jaar van methode te wisselen.

Van inclusief btw naar exclusief btw

Omrekenen van inclusief naar exclusief

Voor particulieren spreek je vaak een prijs af inclusief btw. Dat is voor hen de uiteindelijke prijs.  Het is vaak lastig om daarvan het juiste bedrag exclusief btw te bepalen.

Bij het omrekenen van inclusief btw naar exclusief btw is een veel gemaakte fout om 79% van het totaal-bedrag te nemen. Dat klinkt ook logisch, maar is toch niet correct.

Laat fENNA het voor je doen

Dit kan fENNA natuurlijk ook voor je doen. Je weet dan zeker dat het goed gaat.

Klik daarvoor op het “plus”-teken naast de “Prijs”-kolom in de offerte of factuur. Dit toont de bedragen voor de btw en de totaalbedragen in kolommen, in plaats van rijen onderaan. Je kunt dan te totaalprijs direct invoeren.

Totaalbedrag invullen

Vul bij “Totaal” de prijs inclusief btw in, en druk op [ENTER]. fENNA rekent dan de prijs exclusief btw en het btw-bedrag uit.
Bij aanpassing van de totaalprijs naar bijvoorbeeld 2000 (omdat je dat afspreekt met de klant), past fENNA meteen de prijs exclusief btw, en de btw aan naar het juiste bedrag.

Wordt dan:

Wat fENNA doet

De correcte manier om van het bedrag inclusief btw naar het bedrag exclusief btw te gaan, is het brutobedrag delen door het btw-percentage-plus-100% (dus 121% of 109%):

BRUTO ÷ (BTW% + 100%) = NETTO

Op deze manier kom je met een bedrag inclusief btw van 100 en een btw percentage van 21% uit op het nettobedrag van 82,64.

Voor fENNA is het een eitje.

Hoofdrekenen met fENNA

fENNA helpt je met rekenen in de offerte of factuur. In de kolommen “Aantal” en “Prijs” zit een (verborgen) rekenfunctie.  “Volgens Bartjens”, de beroemde zestiende-eeuwse schoolmeester.

Zo heb je de mogelijkheid om snel te rekenen, en vlot tot een correcte offerte of factuur te komen.

Een voorbeeld

Deze functie komt goed van pas om snel te berekenen wat een totaalprijs zal worden, zonder dat je zelf met de rekenmachine in de weer moet gaan. Dit komt bijvoorbeeld van pas bij het opstellen van offertes.

Hieronder zie je een voorbeeld voor het stukadoren van 33 vierkante meter.
Bij “Prijs” vul je het aantal maal (vermenigvuldigen is met “*“, niet met “x”) de vierkante-meterprijs in, in dit geval: 33*67. Je hoeft niet zelf uit te rekenen wat dit bedrag wordt, want zodra je ergens anders klikt of op de [ENTER]-toets (op je toetsenbord) drukt, rekent fENNA het voor je uit.

Wordt zo:

Dit hulpmiddel kan je ook gebruiken met plus- en mintekens, evenals met het deelteken.

Complexe berekeningen

Complexere berekeningen maak je door [ENTER] te geven na een tussenstap, en met het resultaat verder te rekenen. Maar voordat je ingewikkeld gaat doen, moet je natuurlijk even kijken of je niet met producten of diensten met eenheidsprijzen wil werken.

 

Dynamische teksten in je factuur

Facturen inplannen

Als je facturen hebt ingepland om regelmatig te laten versturen, heb je het voordeel dat je niet steeds handmatig je facturen hoeft te maken (hoe eenvoudig dat ook is). Je weet dat fENNA de facturen op tijd verstuurt, hoe druk je zelf ook bent. Dat is handig. En met dynamische teksten worden ze nog beter.

Geplande facturen worden beter met dynamische teksten
(foto: Bert Knot, (creative commons license)

Dynamische teksten

In de factuur worden dynamisch teksten, zoals de betaaldatum, het factuurnummer en het IBAN nummer standaard ingevoegd in de afsluitende tekst.

Maar er kan meer. Speciaal voor periodiek factureren is het ook mogelijk om tijdsaanduidingen dynamisch toe te voegen. De maand-aanduidingen hanteren de taal van de factuur (dus Nederlands, Engels, Duits of Frans).

Wat betekent dat?

Het betekent dat je “placeholders” (variabelen) in de factuurtekst kun invoegen, die, op het moment van het genereren van de factuur omgezet worden in passende tekst.  Zo kun je de naam van de huidige of de vorige maand invoegen, of de huidige datum, of het jaartal van volgend jaar.

Bijvoorbeeld kun je, in plaats van “maandelijkse bijdrage”, de tekst “bijdrage juni” (of welke maand ook van toepassing is) gebruiken, in plaats van “jaarabonnement”, de tekst “abonnement 21-6-2019 tot 21-6-2020”. Hierdoor is het voor je klanten veel duidelijker waar de factuur voor is.

Waar kun je dynamische teksten gebruiken?

Je kunt de tijdsaanduidingen op best veel plekken gebruiken (zie in dit filmpje hoe dat ook weer werkt met die teksten). De dynamische teksten zijn te gebruiken in:

 • De inleiding van de factuur
 • De referentie van de factuur
 • Artikel-namen
 • De omschrijvingen van de factuurregels
 • Het onderwerp van de email waarin de factuur wordt verstuurd
 • De tekst van de email waarin de factuur wordt verstuurd

De dynamische teksten zijn overigens ook te gebruiken in handmatig aangemaakte (niet geplande) facturen.

Hoe je dat doet

Je voegt één (of meer) van onderstaande “placeholders”, naar behoefte, in de genoemde plaatsen in, om de teksten te laten genereren. De tijdsaanduidingen zijn relatief ten opzichte van de datum dat de factuur wordt gemaakt.

Voeg de dynamische teksten bijvoorbeeld toe in de referentie of de inleiding van de factuur

Datums

(in formaat d-m-jjjj, bijvoorbeeld 12-6-2019, en in het Engels m/d/jjjj, 6/12/2019)

 • {:datum_vandaag:} verandert in de huidige datum (op het moment van genereren), in formaat dd-mm-jjjj (of mm/dd/jjjj wanneer de factuur in het Engels is gesteld)
 • {:datum_volgende_maand:} verandert in de datum over één maand
 • {:datum_volgend_jaar:} verandert in de datum over één jaar
 • {:datum_vorige_maand:} verandert in de datum één maand geleden
 • {:datum_vorig_jaar:} verandert in de datum één jaar geleden

Maanden

(als tekst, dus “juni”, of het Engelse, Duitse of Franse equivalent):

 • {:deze_maand:} verandert in de huidige maand
 • {:volgende_maand:} verandert in de volgende maand
 • {:maand_na_volgende:} verandert in de maand ná de volgende (dus in juni wordt het “augustus”)
 • {:vorige_maand:} verandert in de vorige maand
 • {:maand_voor_vorige:} verandert in de maand voor de vorige (dus in juni wordt het “april”)

Jaren

Deze “placeholders” geven het jaartal weer.

 • {:dit_jaar:} verandert in het jaartal (bijvoorbeeld 2019)
 • {:volgend_jaar:} verandert in het jaartal van volgend jaar
 • {:vorig_jaar} verandert in het jaartal van vorig jaar