Joepie, factuur betaald!

Factuur betaald, fENNA bijwerken

Het versturen van een factuur is prettig, maar die betaald krijgen is nóg beter. Dan kun je de status van die factuur gaan bijwerken. Als fENNA dat niet al gedaan heeft voor je.

Automatisch verwerken, hoe gaat dat dan?

fENNA vergelijkt binnenkomende betalingen met openstaande facturen. Dat doet ze op 3 punten: bedrag, wederpartij en factuurnummer. Als 2 van de drie overeenstemmen, wordt de betaling verwerkt als betaling voor die factuur. Dus: als een betaling binnenkomt waarbij het nummer van een openstaande factuur staat vermeld, èn het bedrag komt overeen, dan is dat voor fENNA aanleiding om die factuur op betaald te zetten. Bovendien wordt het IBAN-nummer gekoppeld aan de klant, om in de toekomst identificatie eenvoudiger te maken. Als vervolgens een bekende klant een betaling doet, maar een foutje maakt in het factuurnummer, vergeeft fENNA dat als in ieder geval het bedrag klopt. Als klant en factuurnummer kloppen ,maar het bedrag niet, neemt fENNA aan dat het om een deelbetaling gaat, en verwerkt ze die op die manier.

Met de hand

Als een binnenkomende betaling niet herkend wordt als een factuurbetaling (dat kan natuurlijk gebeuren), zul je die met de hand moeten verwerken. Dat is niet moeilijk. Je kiest onder openstaande facturen de factuur waarvoor de betaling is bedoeld, en sleept die in het betalingenscherm. Alles wordt voor je ingevuld, en je klikt op de groene knop om te verwerken. Dat is dat. Als je geld ontvangt van een retour-inkoop, klap je “openstaande inkopen” open, om die te vinden, en doe je hetzelfde. Mocht er een fout zijn ontstaan, dan kun je dat eenvoudig ongedaan maken. Zie hiervoor “Factuurbetaling ongedaan maken“.

Inkopen

Voor openstaande inkopen wordt dezelfde methodiek gehanteerd.