Factuurbetaling ongedaan maken

Soms vergis je je bij het verwerken van een betaling, en heb je een verkeerde factuur of inkoop toegewezen. Kan gebeuren. Maar dat wil je wél terugdraaien. Voor facturen ga je hiervoor naar het klantoverzicht: eerst open je het facturen-scherm, en aan de linkerkant staat onderaan het lijstje met status-filters: “klantoverzicht”. Als je hierop klikt, worden de gefactureerde klanten getoond, met per klant het bedrag dat in rekening is gebracht, én het bedrag dat is betaald. Klap de regel van de klant uit, van de factuur die per ongeluk is “betaald”. Er staat per factuur één regel per factuur, met de status, het factuurnummer de factuurdatum en het factuurbedrag. Zoek daar de factuur waar het om gaat. Voor iedere factuur worden de betalingen getoond waarmee is voldaan, met de betaaldatum. Er staat een vuilnisbakje achter. Door op de vuilnisbak te klikken wordt:
  1. De betaling weer teruggezet naar “Te verrekenen bedragen”, en komt deze terug in het betalingenscherm.
  2. De factuur wordt teruggezet op “open”, of “gedeeltelijk betaald”, afhankelijk van de situatie.
Voor inkopen ga je naar het leveranciers-overzicht op dezelfde plaats, en werkt alles hetzelfde, maar dan voor inkoopfacturen en hun betalingen.