Van inclusief btw naar exclusief btw

Omrekenen van inclusief naar exclusief

Voor particulieren spreek je vaak een prijs af inclusief btw. Dat is voor hen de uiteindelijke prijs.  Het is vaak lastig om daarvan het juiste bedrag exclusief btw te bepalen. Bij het omrekenen van inclusief btw naar exclusief btw is een veel gemaakte fout om 79% van het totaal-bedrag te nemen. Dat klinkt ook logisch, maar is toch niet correct.

Laat fENNA het voor je doen

Dit kan fENNA natuurlijk ook voor je doen. Je weet dan zeker dat het goed gaat. Klik daarvoor op het “plus”-teken naast de “Prijs”-kolom in de offerte of factuur. Dit toont de bedragen voor de btw en de totaalbedragen in kolommen, in plaats van rijen onderaan. Je kunt dan te totaalprijs direct invoeren.

Totaalbedrag invullen

Vul bij “Totaal” de prijs inclusief btw in, en druk op [ENTER]. fENNA rekent dan de prijs exclusief btw en het btw-bedrag uit. Bij aanpassing van de totaalprijs naar bijvoorbeeld 2000 (omdat je dat afspreekt met de klant), past fENNA meteen de prijs exclusief btw, en de btw aan naar het juiste bedrag. Wordt dan:

Wat fENNA doet

De correcte manier om van het bedrag inclusief btw naar het bedrag exclusief btw te gaan, is het brutobedrag delen door het btw-percentage-plus-100% (dus 121% of 109%): BRUTO ÷ (BTW% + 100%) = NETTO Op deze manier kom je met een bedrag inclusief btw van 100 en een btw percentage van 21% uit op het nettobedrag van 82,64. Voor fENNA is het een eitje.

Hoofdrekenen met fENNA

fENNA helpt je met rekenen in de offerte of factuur. In de kolommen “Aantal” en “Prijs” zit een (verborgen) rekenfunctie.  “Volgens Bartjens”, de beroemde zestiende-eeuwse schoolmeester. Zo heb je de mogelijkheid om snel te rekenen, en vlot tot een correcte offerte of factuur te komen.

Een voorbeeld

Deze functie komt goed van pas om snel te berekenen wat een totaalprijs zal worden, zonder dat je zelf met de rekenmachine in de weer moet gaan. Dit komt bijvoorbeeld van pas bij het opstellen van offertes. Hieronder zie je een voorbeeld voor het stukadoren van 33 vierkante meter. Bij “Prijs” vul je het aantal maal (vermenigvuldigen is met “*“, niet met “x”) de vierkante-meterprijs in, in dit geval: 33*67. Je hoeft niet zelf uit te rekenen wat dit bedrag wordt, want zodra je ergens anders klikt of op de [ENTER]-toets (op je toetsenbord) drukt, rekent fENNA het voor je uit. Wordt zo: Dit hulpmiddel kan je ook gebruiken met plus- en mintekens, evenals met het deelteken.

Complexe berekeningen

Complexere berekeningen maak je door [ENTER] te geven na een tussenstap, en met het resultaat verder te rekenen. Maar voordat je ingewikkeld gaat doen, moet je natuurlijk even kijken of je niet met producten of diensten met eenheidsprijzen wil werken.