De btw op je factuur

Btw voor iedereen

Iedereen heeft met de Belasting Toegevoegde Waarde (btw) te maken. Zelfs als je onderneming niet btw-plichtig is, betáál je nog steeds btw. Je leest in dit blog over het principe van toegevoegde waarde, en hoe btw werkt. Voor het factureren en de bijbehorende boekhouding heeft het nogal wat impact. Dit artikel legt uit wat er met de btw op je factuur gebeurt in welke situatie.

Hoe bepaalt fENNA de btw op je factuur?

Als je een factuur maakt, kijkt fENNA naar een aantal dingen bij het bepalen van het btw-tarief, en het boeken van de omzet in de boekhouding, en in deze volgorde:
  1. of de onderneming btw-plichtig is
  2. het land van de klant (dat je invult bij de adresgegevens)
  3. of “btw-verlegd” is aangevinkt
  4. het aangegeven tarief van de factuurregel
Daarmee wordt de btw-boekhouding bijgehouden, die ervoor zorgt dat de juiste bedragen in de aangifte op de juiste plaats komen te staan.

Niet btw-plichtig

Als de onderneming niet btw-plichtig is, mag die geen btw in rekening brengen. Eventuele btw-instellingen op product-niveau (die producten op hoge of lage btw-tarieven toewijzen) worden overschreven in het factuurscherm. De btw-percentage-selectie in het factuurscherm staat op 0% en is niet te veranderen.
Btw-plichtigheid stel je bij instellingen
Bij instellingen stel je in als je tw-plichtig bent.

Kleine-ondernemersregeling (KOR)

Vanaf 2020 kun je er onder bepaalde omstandigheden voor kiezen om gebruik te maken van de kleine-ondernemersregeling (KOR). Door bij de btw instellingen te kiezen voor “niet btw-plichtig”, helpt fENNA je bij het maken van je facturen (er wordt niet per ongeluk btw in rekening gebracht), maar ook bij de inkopen (je kunt niet per ongeluk btw-aftrek boeken). Lees hier meer over de nieuwe KOR .

Tarieven of vrijstellingen

Het normale btw-tarief is 21%. Voor sommige producten of diensten, of in bijzondere gevallen, is het lage tarief (9%), het nultarief, of btw-vrijstelling van toepassing. Zie de op de pagina tarieven en vrijstellingen  bij de belastingdienst welke dit zijn. In fENNA kies je voor vrijgestelde producten en diensten het 0%-tarief op de factuur. Als je vaste producten of diensten levert, kun je daarvoor het btw-tarief opvoeren, dat onder normale omstandigheden (zonder verlegging, bij binnenlandse klanten)  wordt gebruikt.

Btw verlegd

In bepaalde gevallen (zie op we website van de belastingdienst wanneer je btw moet verleggen), wordt de btw verplichting verlegd van de leverancier naar de klant. Dat wil zeggen dat er geen (0%) btw op de factuur komt, en het totale factuur bedrag geen btw bevat. Als één van de producten of diensten op de factuur onder deze “verleggingsregeling” valt, moet de btw voor de hele factuur verlegd worden, ook als de andere producten of diensten op zichzelf geen verlegging zouden opleveren. In fENNA vink je “btw verlegd” aan in het factuurscherm. De verlegde omzet wordt in de boekhouding op een aparte grootboekrekening geboekt, zodat altijd is na te gaan welke omzet verlegd is.
Verkopen binnen de EU.
© Thijs ter HaarCreative commons licentie

Verkopen aan andere landen binnen de EU

Je kunt bij het klant-adres aangeven wat het land is. Als dat een land is in de EU (en niet het thuisland), én als de klant een bedrijf is, geldt de verleggingsregeling. De factuur krijgt de tekst “btw verlegd” in de kop, en een verwijzing naar artikel 138, lid 1, Richtlijn 2006/112. Voor particuliere klanten (“Personen” in fENNA) wordt de btw als normaal berekend. De verlegde omzet wordt in de boekhouding op “Omzet binnen de EU” geboekt, zodat het voor de btw-aangifte goed verwerkt kan worden.
Verkopen aan andere landen
Je kiest het land van de klant in het contacten-scherm

Verkopen aan andere landen buiten de EU

Voor verkopen aan landen buiten de EU wordt aan personen de btw als op normale wijze berekend. Bij verkopen  aan buitenlandse bedrijven bereken je geen btw , en fENNA boekt de omzet als “omzet buiten de EU”. Ook hier kijkt fENNA naar het land van de klant.